Voice Dialogue

Wat is Voice Dialogue?
Voice Dialogue wil niets anders zeggen dan dat je verschillende ‘stemmen’ of ‘ikken’ in je hebt, die ook wat te vertellen hebben en waar je voor kan kiezen. De stemmen kunnen het je knap lastig maken. Het is de bedoeling van Voice Dialogue dat je bewust wordt van de ‘stemmen’ die je bij je hebt en ze leert kennen. De ‘stemmen’ zijn delen van je persoonlijkheid, ook wel deelpersoonlijkheid genoemd. Ieder mens heeft ze. Je hebt het bewuste ego, dit is je (karakter) waar je je bewust van bent en die ook kan kiezen.

De ‘ik’ die je beschermt tegen gevaren en altijd bezig is met bedenken hoe hij je het beste kan beschermen heet ‘de beschermer’. Er zijn ook subpersoonlijkheden, dit zijn ‘ikken’ die je gevoel en gedrag bepalen. Het is belangrijk om deze ‘ikken’ te leren kennen en te weten hoe ze in ons werken. Zodat je ontdekt wat er in je bewustzijn gebeurt en daar bewust mee om kan gaan. De subpersoonlijkheid de ‘drammer’ kan flink aan je hoofd zeuren met de dingen die je moet doen. De ‘behager of pleaser’ wil iemand anders behagen. Volgens de ‘criticus’ doe je nooit wat goed en heeft hij overal commentaar op. De ‘perfectionist’ wil alles perfect hebben en kan je het leven zuur maken. Het kan altijd beter volgens hem. De kwestbare ‘ikken’ zijn de ‘ikken’ die het meest verstoten zijn: het speelse kind, het kwetsbare kind en het magische kind.

Voice Dialogue Therapie
Tijdens een Voice Dialogue sessie word je je bewust van welke ‘ikken’ je in je hebt en wat ze je te vertellen hebben. De ‘ik’ of ‘ikken’ die overheersen in gevoel of gedrag gaan spreken en geven je tips over hoe je met hun om kan gaan. En hoe het bewuste ego ermee om kan gaan. Het kan zelfs zijn dat er bepaalde ‘ikken’ met elkaar werken. Dit is een bewustwordingsproces en werkt heel verhelderend.

Na de sessie bepaal je zelf als bewuste ego waar je die ‘ik’ wil hebben. Vlak bij je in je hart bijvoorbeeld of heel ver weg in Thailand of zo. Jij bepaalt als bewuste ego wie wat te vertellen heeft. Zo krijg je controle over je bewustzijn. Ik begeleid jou en laat de ‘ikken’ spreken en verandert er niets aan. De deel- en subpersoonlijkheden horen bij de mens, het is belangrijk dat je weet waar je last van hebt en dat je dat zelf kan veranderen.