Regressie- en Reïncarnatietherapie

Wat is Regressie- en Reïncarnatietherapie?
Regressie betekent teruggaan in de tijd. Een cliënt komt bij mij met een probleem waar hij last van heeft, en heeft een hulpvraag. Een hulpvraag begint met: Wat maakt het dat….? Of Hoe komt het dat….? Met regressietherapie ga ik met de cliënt naar een eerste moment in dit leven waar zo’n zelfde probleem was. Dit kan twee jaar geleden zijn, in de jeugd gebeurt zijn of als baby zijnde. Het is een intensief proces waarbij het probleem mentaal, fysiek, emotioneel en spiritueel wordt benaderd en herbeleefd.

Door mijn rustige behandelkamer, een slaapverwekkend stemgebruik en suggesties kan een trance (er is sprake van een veranderd bewustzijn waarbij de cliënt met zijn aandacht naar binnen gekeerd is en een voorstelling, beeld of gedachte krijgt. In trance ben je minder gevoelig voor prikkels van buitenaf, je slaapt niet en je bent ook niet bewusteloos). Het persoonlijke identiteitsgevoel kan verminderd zijn) worden opgewekt. De taal die ik gebruik gaat gelijk het onderbewuste in. Door trance komen oude emoties in het bewustzijn.De cliënt is met zijn aandacht naar binnen gekeerd en beleeft een situatie dat te maken heeft met de hulpvraag. De emoties en gevoelens die toen aanwezig waren worden door middel van verschillende technieken opgewekt en gezuiverd. Cliënt komt erachter wat zijn hulpbronnen zijn en maakt daar gebruik van.

Ik begeleid hem hierin en doe nog een Future Pace (een situatie wordt geschetst in de toekomst), dit om de cliënt te laten ervaren hoe het in de toekomst is met het probleem. Of er helemaal geen probleem meer is. De cliënt krijgt overzicht en inzicht over zijn leven en kan daardoor situaties anders benaderen, waardoor hij het leven vreugdevoller aankan. Hij krijgt meer zelfvertrouwen en veranderd zijn doen en laten.

Reïncarnatietherapie
Barbelo C. Uijtenbogaardt beschrijft het in het handboek Moderne Hypnotherapie als volgt: Reïncarnatietherapie is een onderdeel van regressietherapie. Je kunt in trance met behulp van regressiemethodieken teruggaan in de tijd om emoties die vroeger zijn onderdrukt of volledig ontkend te ervaren. Je kunt dus teruggaan naar een moment van voor je geboorte, om alsnog los te komen van emotionele invloeden en overtuigingen uit een vorig leven.En die te maken kunnen hebben met een probleem uit dit leven.

Rob Bontenbal zegt in zijn brochure “Dat je verleden je zo in de weg kan zitten!”: Reïncarnatietherapie staat in de eerste plaats voor het herbeleven en verwerken van onverwerkte situaties/gebeurtenissen, dat de daarmee verbonden problemen in het heden verdwijnen en het ervaren van een gelukkig en zinvol leven mogelijk wordt. Dat gebeurt op vier manieren:

  1. Het opsporen en verwerken van door schrik en shock ontstane onverwerkte situaties/gebeurtenissen (trauma’s);
  2. Het opsporen en neutraliseren van kettingen van trauma’s door verschillende levens heen;
  3. Het herstellen van door schrik en shock verbroken verbindingen met voor de cliënt belangrijke ervaringsgebieden (mensen, het eigen lichaam, natuur, eigen emoties, etc.);
  4. Het ervaren van een complete verbinding met een ervaringsgebied versterkt de natuurlijke levenskracht van de cliënt, hetgeen de basis vormt voor een zinvol en gelukkig leven.