NLP (Neurolinguistisch Programmeren)

Wat is NLP?
NLP is een gedrags- en communicatiewetenschap die het effectief communiceren met jezelf en anderen verhoogt door technieken te gebruiken die zowel inzicht verschaffen in de eigen denkpatronen en handelingsstrategieën als in die van anderen. Daardoor ontstaat er meer respect, begrip en openheid, ook als men het inhoudelijk niet met elkaar eens is. NLP is gebaseerd op vooronderstellingen over de werkelijkheid, de ervaring, de communicatie en de mogelijkheden tot verandering bij mensen (Lesstof ASPI, derde leerjaar 2013).

De vooronderstellingen van NLP hebben te maken met gedrag, geest en communicatie. Het blijkt als je de vooronderstellingen in jezelf integreert, je waarneming van alles en iedereen verandert. Je kunt een ieder in zijn waarde laten en zijn eigen pad laten lopen.

NLP Therapie
Ik werk veel met het Meta model, dit zijn taalpatronen met bijbehorende vragen. Het is de bedoeling om cliënten die in de ‘gevangenis’ zitten (die vast zitten in hun gevoel), om die naar binnen te laten gaan. Zodat alle informatie die nodig is om de cliënt uit de gevangenis te halen (gebruik maken van de hulpbronnen die ieder persoon in zich heeft) beschikbaar wordt en de cliënt ermee aan de gang kan. Door duidelijk te maken waar het nu echt om gaat. De interne voorstelling van de ander beïnvloeden door positieve dingen/gedachten.