Focussen

Wat is Focussen?
Focussen is een vrij nieuwe techniek voor zelfhulp die mensen leert zien hoe persoonlijke problemen en vragen in het lichaam merkbaar zijn. Focussen is een veranderingsproces dat zich moeilijk in woorden laat weergeven zonder afbreuk te doen aan de wezenlijke kenmerken ervan. Men kent het pas als men het (lijfelijk) ervaart. Dit zijn de woorden waarmee het boek over Focussen begint en dat geschreven is door de Amerikaanse hoogleraar in de psychologie aan de Universiteit van Chicago, Eugene T. Gendlin. Het is een proces dat mensen van nature al doen. Door de aandacht naar het gevoel te richten, zal er een innerlijke verandering in de cliënt ontstaan. Die verandering wordt ook lichamelijk gevoeld. Dit wordt een verschuiving genoemd(lesstof ASPI, 2e leerjaar).

Focussing Therapie
Het proces van focussen bestaat uit zes fasen waarbij de Spiritueel therapeut de cliënt begeleid. Deze fasen zijn:

  • Fase 1: Ruimte scheppen
  • Fase 2: Ervaren gevoel
  • Fase 3: Handvat vinden
  • Fase 4: Resoneren
  • Fase 5: Vragen stellen
  • Fase 6: Ontvangen

Ik luister naar jou en leidt je steeds weer terug naar je gevoel.