'De brug verbonden met de ziel, is de weg naar herstel'

Consult & Behandelmethoden

Als eerste maak ik kennis met je en bouw rapport op, dit doe ik door mij af te stemmen op jou. Rapport betekent: het winnen van vertrouwen, gevoelsmatig betrokken zijn bij wat je vertelt, jou volgen en respect hebben voor jouw verhaal. Ik verzamel informatie zoals:

Hulpvraag
Hulpvraag laten formuleren. Deze begint meestal met: Hoe komt het dat…? Of: Wat maakt het dat…?
Eindpunt vaststellen (met de vraag: wat wil je bereiken?) En vragen zoals:

  • Wat heb je nog meer gedaan en wat heb je daarmee bereikt?
  • Hoe ziet je sociale omgeving eruit?
  • Is er iets wat je herstel in de weg zou staan?

Dossier
Ik leg een dossier aan en geef uitleg over de behandelmethoden. Tijdens alle behandelingen geef ik suggesties aan jou, daarmee krijg je een verandering in gevoel en positieve gedachten. Zo kun je eventuele overtuigingen loslaten.

Spiritueeltherapie is een energetische- en psychotherapeutische behandelwijze en valt onder de Natuurgerichte Gezondheidszorg. De therapie die ik geef, is geen vervanging voor reguliere zorg. Neem altijd contact op met je arts, als je je daardoor geroepen voelt.

Eed
Artsen leggen de eed van Hippocrates af, zoiets ook mag niet ontbreken bij de Spiritueeltherapeut: 'Ik beloof dat ik het vertrouwen van mijn cliënten niet zal beschamen. Ik zal hulp verlenen met respect voor de cliënt, zonder mijn eigenheid te verliezen. Ik zal in overeenstemming met mijn gevoel en naar beste weten spreken en handelen'.

Klachten en geschillen
In verband met de wet WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg) ben ik aangesloten bij de multidisciplinaire beroepsorganisatie CAT (Complementair Aanvullende Therapeuten), GAT (Geschillen Alternatieve Therapeuten), BAT (Beroepsverzekeraar Aanvullende Therapeuten) en RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg).

Ik val als CAT-complementair therapeut onder Wkkgz-klachtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Meer informatie over mijn klachtenregeling.

Beroepscode
Ik werk als CAT-complementair therapeut volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode. Meer informatie over mijn beroepscode

Kosten
Een consult kost 75 euro en duurt ongeveer 1,5 uur. Betaling is ter plaatse met Tikkie of je bankapp. Na de behandeling en de betaling stuur ik je de factuur. In veel gevallen is vergoeding vanuit de aanvullende verzekering mogelijk aangezien ik bij de Beroepsorganisatie CAT (https://catcomplementair.nl) aangesloten ben en in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (rbcz.nu) geregistreerd sta. Neem contact op met je zorgverzekeraar of je in aanmerking komt voor een vergoeding van de behandeling(en). (https://www.catcomplementair.nl/vergoeding-zorgverzekeraars). 

In mijn gereedschapskist bevinden zich behandelmethoden die ik integraal tijdens de behandeling toepas.
Deze zijn:

Prestatiecodes en beschrijving erbij:
Energetische therapie 24012
Bij energetische therapie stemt de therapeut af op de energie van de cliënt om storingen in energiestromen of trillingfrequenties van organen vast te stellen. Dit kan met meetapparatuur of op gevoel. Het is de bedoeling dat het zelfherstellend vermogen van het lichaam weer op gang komt, zodra de blokkades zijn opgeheven en de energie weer vrijelijk stromen.

Psychotherapie 24500
Psychotherapie is een therapievorm voor volwassenen en kinderen die maken hebben met psychische of psychosomatische aandoeningen, problemen en stoornissen, zoals angsten, depressies en verslavingsproblemen. Ook bij stress of een burn-out kan psychotherapie zijn vruchten afwerpen. Het doel van de therapie is om de psychische problemen en klachten (sterk) te verminderen of verdraaglijker te maken.

Regressie (reïncarnatie)therapie 24512
Bij deze behandelvorm wordt er bijvoorbeeld met hypnose/trance technieken getracht het verleden van de cliënt opnieuw naar voren te halen. Door het verleden opnieuw te beleven, of door een beter zicht te hebben op gebeurtenissen, kunnen gevoelens worden verwerkt. In het geval van reïncarnatie therapie wordt er dan tevens gekeken naar vorige levens en de invloed die deze hebben op de ziel/karma en dus op het huidige leven.

Spirituele therapie 24400
Spirituele Therapie is een therapievorm die in principe geschikt is voor iedereen die met vragen of problemen van persoonlijke aard zit en daar hulp bij zoekt. Als we in ons leven fysieke, emotionele en/of mentale problemen tegenkomen, zijn deze uitdrukking van een storing in de verbinding met ons diepste zelf.

Overige natuurgeneeskunde 24005
Een verzamelnaam voor natuurgeneeskunde die niet voldoet aan de criteria van de overige genoemde behandelvormen. Veel natuurgeneeskundige behandelvormen zijn benoemd en hebben hun eigen prestatie code. De behandelvorm en prestatiecode ”Overige natuurgeneeskunde” is van toepassing als de therapeut eclectisch en holistisch werkt volgens de richtlijnen van het CAT-competentieprofiel.